MEDIA

Nanexa har levererat ytbehandlade sensorer till ny kund i USA.

19 juli, 2018
- Pressmeddelande

Nanexa har ytbehandlat sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon till det Amerikanska bolaget Teledyne Brown Engineering, Inc. Sensorerna är nyckelkomponenter i en utrustning framtagen för att kunna detektera kärnvapendetonationer även om de utförs långt under markytan. Att ha teknologin för att detektera eventuella underjordiska testsprängningar av kärnvapen är en nödvändighet för FN-organet CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization).

Att vi erhållit ordern från dem bekräftar återigen Nanexas spetskompetens inom Atomic Layer Deposition (ALD), vilken också är grundteknologin för bolagets drug deliverysystem PharmaShell®.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.