MEDIA

Nanexa har slutfört den planerade rekryteringen till Fas 1-studien av NEX-20

9 juni, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag meddelar att rekrytering och dosering har slutförts i NEX-20 Fas 1-studien. Sedan december förra året har friska frivilliga administrerats singeldoser i tre på varandra följande eskalerande dosgrupper. Data för farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet samlas nu in för den sista dosgruppen och resultat förväntas presenteras efter sommaren.

"Vi är mycket glada över att ha slutfört rekryteringen enligt tidpplan och vi ser fram emot att utvärdera studieresultaten för NEX-20", säger David Westberg, VD för Nanexa. "Jag är mycket stolt över vårt projektteam som är dedikerat till att leverera den här studien enligt våra tidsatta mål och att generera högkvalitativa data för att vi ska kunna ta nästa steg i NEX-20- projektet. Vi vet från diskussioner med vår internationella advisory board att följsamheten till den föreskrivna behandlingen med lenalidomid kan vara suboptimal för vissa patienter, och eftersom fler och fler patienter globalt behandlas med lenalidomid under lång tid, ser vi tydligt att det finns ett otillfredsställt medicinskt behov där vi kan hjälpa genom att tillhandahålla en depåformulering som NEX-20. ”

NEX-20 är en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på Nanexas drug delivery-system PharmaShell®. Lenalidomid är en immunmodulerande substans som verkar såväl på cancercellerna som på den omgivande mikromiljön (1). Idag ges lenalidomid till patienter i form av en oral kapsel en gång om dagen under 21-28 dagar i sträck i behandlingscykler om 28 dagar.

1) A review of the history, properties, and use of the immunomodulatory compound lenalidomide Zeldis et al. Ann NY Acad Sci. 2011 Mar;1222:76-82