MEDIA

Nanexa i långt gångna förhandlingar kring partnerskap och investering med Applied Materials och Applied Ventures

27 november, 2020
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget är i långt gångna förhandlingar om att ingå ett gemensamt utvecklingsavtal med det världsledande materialtekniklösningsföretaget Applied Materials Inc. för att skala upp Nanexas produktion av ALD-belagda injicerbara läkemedel.

Parallellt är Nanexa också i långt gånga förhandlingar med Applied Ventures, riskkapitalgrenen av Applied Materials, om att ingå ett investeringsavtal. Genom en riktad nyemission avser Applied Ventures att investera 1 miljon USD i Nanexa under fjärde kvartalet 2020 med en option att investera ytterligare upp till 2 miljoner USD under 2021 för att stödja fortsatt utveckling och expansion.

Nanexa har ännu inte ingått juridiskt bindande avtal med Applied Materials eller Applied Ventures. Nanexa förväntar sig att slutföra avtalen inom de kommande veckorna och kommer att ge mer information när respektive avtal är slutförda.

Genom att ingå ett gemensamt utvecklingsavtal med Applied Materials, en världsledande leverantör av materialtekniklösningar, avser Nanexa att säkerställa läkemedelsframställning för större kliniska prövningar för att validera, anpassa och skala upp Nanexas produktion av ALD-belagda injicerbara läkemedel. Enligt det föreslagna avtalet kommer Applied Materials att tillhandahålla och täcka kostnaderna för den utrustning som kommer att installeras i Nanexas GMP-klassificerade lokaler i Uppsala. Det föreslagna samarbetsavtalet inkluderar också framtida kommersiella arrangemang, inklusive ömsesidiga kostnads- och intäktsdelningsprinciper och licenser.

Enligt det avsedda investeringsavtalet kommer Applied Ventures att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2020–2021. 1 miljon USD ska investeras under fjärde kvartalet 2020 med en option att investera ytterligare 2 miljoner USD i två trancher under 2021. Enligt det föreslagna avtalet åtar sig Nanexa att emittera nya aktier och teckningsoptioner i en riktad emission till Applied Ventures, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020.

Anledningen till tillkännagivandet av dessa förhandlingar före slutförande är ett dataintrång hos Nanexa som har rapporterats till berörda myndigheter. E-postkontot till en medlem av Nanexas ledningsgrupp hackades och informationen ovan kan inte längre betraktas som konfidentiell.