MEDIA

Nanexa informerar om sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

12 februari, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar att den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är på måndag den 15 februari 2021. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie. Hos vissa förvaltare kan sista dag för inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 infalla tidigare än den 15 februari 2021 på grund av administrativa skäl. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast måndagen den 15 februari 2021 kommer att förfalla värdelösa.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 med innehavet registrerat hos en förvaltare ska kontakta sin förvaltare direkt för vidare instruktion om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner.

För direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 finns anmälningssedel med instruktion för teckning och betalning tillgänglig på Nanexas hemsida (www.nanexa.se) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). I samband med att anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.