MEDIA

Nanexa ingår avtal med världsledande animal health-bolag

17 december, 2018
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa skrev sent fredag kväll ett kommersiellt utvärderingsavtal, ett så kallat”Material transfer and feasibility study agreement”, med ett världsledande globalt animal health-bolag.

Bolaget som har sitt huvudkontor i USA kommer inom ramen för avtalet utvärdera PharmaShell® för en specifik kombinationsprodukt. Det är PharmaShells®egenskaper som gör det möjligt att skapa riktigt långa depåprodukter som efterfrågats av det amerikanska bolaget.

Avtalet innebär att Nanexa ska belägga bolagets aktiva substanser med PharmaShell® och att de i sin tur utvärderar effekten av detta i relevanta modeller för deras tänkta produktutveckling. Produkten som de siktar på att utveckla med PharmaShell® är för en betydande indikation och planeras att användas för flera djurslag. Den globala marknaden för animal health värderas till 42.2 miljarder USD med en årlig tillväxt på 5,5% enligt Grand View Research, June 2018.

Animal-health bolaget står för alla kostnader för utvärdering och Nanexa erhåller en avtalad mindre ersättning vid leverans av belagt material.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

” Jag är mycket nöjd över att vi nu har tecknat ett kommersiellt avtal med ett stort globalt företag inom den attraktiva animal health-branschen. Det är ett stort steg i helt rätt riktning för Nanexa.”

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december, 2018.

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.