MEDIA

Nanexa ingår ett investeringsavtal med Applied Ventures på 3 miljoner USD

17 december, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC, riskkapitalgrenen av Applied Materials, Inc., genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja fortsatt utveckling och expansion. 1 miljon USD kommer att investeras under januari 2021 och ytterligare investeringar på upp till 2 miljoner USD planeras senare under 2021. Investeringen kommer att ske genom en riktad emission till Applied Ventures av en kombination av aktier och teckningsoptioner utfärdade av Nanexa med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020 (“Riktad emission”).

Som meddelats idag i ett separat pressmeddelande har Nanexa och Applied Materials ingått ett gemensamt utvecklingsavtal för att validera, anpassa och skala upp Nanexas produktion av ALD-belagda injicerbara läkemedel. Samtidigt har Nanexa ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, enligt vilket Nanexa har åtagit sig att, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, emittera upp till totalt 4 244 770 nya aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 i Nanexa, och Applied Ventures har åtagit sig att teckna nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Totalt har Applied Ventures åtagit sig att investera minst 1 miljon USD, men den riktade emissionen är avsedd att tillföra Nanexa cirka 3 miljoner USD före transaktionskostnader.

”Vi är mycket glada över att välkomna Applied Ventures som en ny industriell investerare i Nanexa. Deras stöd är ett stort erkännande av PharmaShell®-tekniken och Nanexas framtida potential,” säger Nanexas vd David Westberg.

Den riktade emissionen är uppdelad i två delar där investeringen i den första delen uppgår till 1 miljon USD. Teckningskursen för aktierna i den första delen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) för Nanexas aktie under perioden från och med 22 december 2020 till och med 11 januari 2021, minus fem procent. Investeringens belopp i SEK för den första delen ska bestämmas av den genomsnittliga växelkursen USD / SEK under samma mätperiod.

För emissionens andra del har Applied Ventures möjligheten, men inte skyldigheten, att utnyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 för att teckna aktier upp till motsvarande 4 244 770 aktier minus antalet utgivna aktier i den första delen. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under två olika teckningssperioder; 1-15 april 2021 respektive 1-15 december 2021. Applied Ventures beslutar om hur många teckningsoptioner som ska utnyttjas under varje teckningsperiod. Teckningspriset i emissionens andra del ska vara lika med VWAP under de tio handelsdagarna omedelbart före respektive teckningsperioder, minus tio procent.

Den maximala potentiella utspädningen genom den riktade emissionen är 16,7 procent av antalet aktier i Nanexa efter den riktade emissionen och fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna.

”Applied Ventures är glada över att investera i Nanexa och hjälpa företaget att skala upp sin unika process för Atomic Layer Deposition applicerad på aktiva farmaceutiska ingredienser för att möjliggöra viktiga egenskaper hos läkemedel. Detta är ett bra exempel på hur Applieds kärnkompetens inom materialteknik kan utvidgas på nya marknader. Det återspeglar också Applied Ventures fokus på att investera globalt i företag under hela deras livscykel och bidrar till vår växande portfölj av investeringar i Europa”, säger Anand Kamannavar, Global Chef på Applied Ventures.

Om Applied Ventures
Applied Ventures, LLC, riskkapitalgrenen av Applied Materials, investerar globalt i innovativa teknikföretag som har potential att leverera exceptionell strategisk och finansiell avkastning. Dess investeringar hjälper till att utveckla teknologier och marknader som ger naturliga förlängningar av Applied Materials kärnverksamhet och stimulerar tillämpningen av materialteknik för halvledare, skärmar och relaterade produkter och tjänster. Läs mer på www.appliedventures.com eller följ @Applied_VC.