MEDIA

Nanexa inkluderar första patient i PharmaShell-studie

31 maj, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget inkluderat första patienten i sin första kliniska studie med PharmaShell. En fas I-studie i Nanexas produktprojekt NEX-18.

Studien avser att visa att bolagets NEX-18-produkt, en långtidsverkande formulering av azacitidin (den aktiva substansen i läkemedlet Vidaza), ger önskad säkerhets- och farmakokinetisk profil. I studien studeras två doser av NEX-18. Den första patienten inkluderades vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

”Inklusionen av första patienten i studien är en mycket stor milstolpe i vår utveckling. Patienten i fråga har fått en injektion av NEX-18 och allt gick bra. Jag ser nu fram emot att inkludera fler patienter så att vi kan avsluta studien under tredje kvartalet.”, säger David Westberg, vd på Nanexa.

NEX-18-produkten utvecklas för att förbättra behandlingen av MDS (Myelodysplastiskt syndrom), en form av hematologisk cancer som framför allt drabbar äldre personer. Det görs genom att utnyttja PharmaShell®-konceptets unika egenskaper för att skapa en depåberedning med styrd frisättning. Dagens behandling innebär att injektioner ges på sjukhus sju dagar i rad varje månad och målet med NEX-18-projektet är att förenkla behandlingen genom att endast behöva ge en injektion. Förutom att kraftigt förenkla för patienterna ser bolaget att NEX-18 kommer att ge betydande kostnadsbesparingar jämfört med dagens behandling.

”Med resultaten från denna studie avser vi att fortsätta den kliniska utvecklingen med en fas Ib/II-studie för att nå klinisk Proof of Concept. Därefter är målet att driva NEX-18 vidare mot kommersialisering tillsammans med licenspartner eller i egen regi beroende på vad som bedöms skapa mest värde för Nanexa”, säger David Westberg.