Nanexa installerar ny utrustning för uppskalning av processer och nyanställer

24 mars, 2017
- Nyheter

Nanexa AB (publ) har nu installerat en pilotskaleanläggning för Atomic Layer Deposition (ALD) i sina lokaler i Uppsala. Pilotskaleanläggningen består av en ny ALD-reaktor som har större kapacitet än den reaktor som redan tidigare finns installerad. Investeringen är en viktig kugge i Nanexas strategi att skala upp produktionsprocessen av drug delivery-plattformen PharmaShell®. Den andra reaktorn kommer fortsätta användas och Bolaget räknar med att kunna öka hastigheten i sitt utvecklingsarbete med dessa två ALD reaktorer i drift. Den nya ALD-reaktorn är tillverkad av det finländska bolaget Picosun Oy, som också byggt Nanexas tidigare reaktor.

Nanexa breddar också sin interna kompetens genom att anställa Emma Mårtensson till sin utvecklingsavdelning. Emma är apotekare och har arbetat nio år med analytisk utveckling inom läkemedelsindustrin. Emma kommer ansvara för och arbeta med analytiska frågeställningar inom ramen för Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®.

-Att analyserna sker i direkt anslutning till Nanexas process och formuleringsutveckling kommer också innebära att arbetet och utvecklingen accelereras. Dessutom bedömer jag att vi kommer minska kostnaderna för analytiska konsulter väsentligt, säger David Westberg, VD på Nanexa. Anställningen av Emma är en del av Nanexas pågående uppväxling av verksamheten för att bli en ledande aktör inom nanobaserad drug-delivery, fortsätter David Westberg.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.se 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® – ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.