MEDIA

Nanexa investerar för att möta ökad efterfrågan

7 januari, 2019
- Pressmeddelande

Nanexa har lagt en order på ytterligare en reaktor för Atomic Layer Deposition (ALD) från det finska bolaget Picosun. Picosun tillverkar kommersiella ALD-reaktorer och Nanexas två tidigare ALD-reaktorer är också inköpta från dem.

ALD är Nanexas kärnteknologi och teknologin som Bolaget använder för framställning av sin drug delivery-plattform PharmaShell® som ger möjligheter att styra frisättningen av läkemedel efter parenteral administrering.

Den nya ALD-reaktorn, som kommer installeras under början av det andra kvartalet 2019, är en reaktor med större kapacitet och Nanexa kan på så sätt öka produktionen av testmaterial till i Bolagets samarbetsprojekt med olika partners.

Inköpet av reaktorn finansieras inom ramen för det tillväxtlån från ALMI som Nanexa beviljats sedan tidigare.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Vi ser att med de nya samarbeten som just startats och potentiellt kommande samarbetsprojekt så kommer ALD-kapaciteten i vårt laboratorium i Uppsala behöva byggas ut för att inte bli en tidsbegränsande faktor i företagets utveckling. Den nya ALD-reaktorn kommer både öka kapaciteten så att vi kan arbeta parallellt i flera projekt och den kommer också bli viktig i arbetet att skala upp tillverkningsprocessen.

Det senaste året har varit Nanexas mest framgångsrika hittills med start av flera samarbeten som vi tidigare kommunicerat. Med den nya ALD-reaktorn har vi möjlighet att ytterligare öka takten på vår utveckling och snabbt leverera material till våra samarbetspartners.

För mer information kontakta:
David Westberg 
– VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.