MEDIA

Nanexa lämnar in två nya patentansökningar

20 april, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa förstärker sin patentportfölj med ytterligare två patentansökningar. Ansökningarna lämnades in till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 17 april 2020. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp de brittiska patentansökningarna med internationella ansökningar (PCT-ansökningar), vilket också Nanexa ämnar göra.

Företagets VD David Westberg kommenterar

Vårt utvecklingsarbete har resulterat i två nya uppfinningar som vi anser är patenterbara. Det är glädjande att vårt arbete resulterar i nya uppfinningar och de två patentansökningarna som nu inlämnats stärker Nanexas redan starka patentportfölj.För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) ?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen avPharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en storpotential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däriblandAstraZeneca.