MEDIA

Nanexa mottar ”Intention to Grant Notice” för patentansökan i Storbritannien

6 juli, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa har mottagit en så kallad ”Intention to Grant Notice” för en patentansökan i Storbritannien. ”Intention to Grant Notice” tillkännager att patentansökan nu anses vara redo för godkännande. Processen pågår dock fortfarande och det är i dagsläget inte möjligt att förutse när patent beviljas.

Samma patentansökan är också inlämnad som så kallad PCT-ansökan och en separat ansökan lämnas också in i USA.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Patentansökan som vi nu erhållit ”Intention to Grant Notice” för avser en ALD-reaktor anpassad för kommersiell produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel. ALD står för ”Atomic Layer Deposition” och är den kemiska processen vi använder för vår produktion av drug delivery-plattformen PharmaShell®.

För våra partnerprojekt och vårt egna produktprojekt NEX-18 är det av yttersta vikt att vi kan visa att vi i framtiden kan producera våra produkter i kommersiell skala. Med detta patent stärker vi vår position i samtal och förhandlingar med partners och det breddar även vår patentportfölj på ett betydande sätt.

Jag tycker att det är oerhört glädjande att vi har fått det här patentet godkänt i Storbritannien och hyser även förhoppningar om att patenteringsprocessen ska bli lyckad i andra länder och regioner.