MEDIA

Nanexa mottar ”Notice of Allowance” för sin amerikanska patentansökan

15 november, 2018
- Regulatoriskt pressmeddelande

Det amerikanska patentverket har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance” i Nanexas amerikanska patentansökan rörande Bolagets drug delivery-system PharmaShell®. Notice of Allowance tillkännager att patentansökan nu anses vara i ett skick för godkännande. Processen pågår dock fortfarande så det är inte möjligt att i dagsläget förutse när patentet kommer bli godkänt.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Amerikanska patentverket har nu tillkännagivit att man anser Nanexas teknologi vara patenterbar. Detta är självfallet något som vi ser väldigt positivt på. Vi ser fram emot att i sinom tid erhålla ett godkänt patent på PharmaShell®-teknologin på den viktiga amerikanska marknaden, något som självklart är ett stort steg framåt för Nanexa.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november, 2018.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.