MEDIA

Nanexa mottar ”Notice of Allowance” för ytterligare en patentansökan i USA.

2 oktober, 2019
- Pressmeddelande

Nanexa har mottagit en så kallad ”Notice of Allowance” för ytterligare enpatentansökan i USA. En Notice of Allowance tillkännager att patentansökan anses vara redo för godkännande. Processen pågår dock fortfarande och det är i dagsläget inte möjligt att förutse när patent beviljas.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Patentansökan som vi nu erhållit Notice of Allowance för avser PharmaShell® som administreras på alla tänkbara sätt, t ex genom parenteral injektion, inhalation och genom orala beredningar. Detta innebär en avsevärd breddning av vårt patentskydd.

Patentet som godkändes i början av året är begränsat till PharmaShell® administrerat genom injektion, en strategi vi valde för att lättare kunna driva igenom vår argumentation och korta vägen till ett godkänt patent. I den processen lämnade vi också in av avdelad patentansökan utan den begränsningen och det är för den patentansökan som vi nu mottagit Notice of Allowance.

Jag tycker att det är oerhört glädjande att vi nu har patentskydd för alla tänkbara administrationsvägar för PharmaShell® och detta stärker oss givetvis i våra samtal med både nuvarande och framtida partners.

För mer information kontakta:
David Westberg 
– VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.