MEDIA

Nanexa nyanställer och förstärker sin nyckelkompetens

3 oktober, 2016
- Pressmeddelande

Nanexa breddar sin interna kompetens genom att anställa Joel Hellrup, doktor i farmaci, till sin utvecklingsavdelning. Joel som just disputerat från Uppsala universitet inom området nanokompositioner för läkemedel kommer ansvara för och arbeta med formuleringsutveckling inom ramen för Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®. Anställningen kommer bidra till att Nanexa kan sköta än större delar av sin utveckling inom bolaget och därigenom kunna dra ner på inköp av konsulttjänster. Anställningen av Joel är en del av Nanexas pågående uppväxling av verksamheten för att bli en ledande aktör inom läkemedelsområdet.

Nanexa planerar också att inom kort anställa ytterligare personer med specifika kompetenser inom ffa analytisk kemi för att ytterligare accelerera utvecklingen.

Joel Hellrup tillträder tjänsten i oktober 2016.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.