MEDIA

Nanexa och Uppsala universitets samarbete belönas med bidrag

19 augusti, 2015
- Pressmeddelande

Universitetslektor Denny Mahlin, institutionen för farmaci, Uppsala universitet, har inom ramen för det VINNOVA-finansierade programmet "Verifiering för samverkan" vid Uppsala universitet erhållit bidrag för samverkan med Nanexa. 

Bidraget kommer förstärka det redan existerande samarbetet mellan parterna genom att finansiera en halvtidstjänst under ett halvårs tid för en forskare vid universitetet. Projektet avser undersöka hur Nanexas drug delivery-system PharmaShell®kan användas för att göra svårlösliga läkemedel mer lösliga och således mer biologiskt tillgängliga.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: 
david.westberg@nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.