MEDIA

Nanexa pausar NEX-18-studien

24 september, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa meddelar idag att inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin, pausas på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället.

De måttliga hudreaktioner som uppkommit skiljer sig något från den milda reaktion som normalt uppstår efter administrering av 5-azacitidin. För att klargöra vad detta beror på gör Nanexa tillsammans med klinikerna en utredning inklusive biopsier av den påverkade huden. Utredningen väntas vara klar under fjärde kvartalet i år.

”Uppehållet i inkluderingen görs med patienternas bästa för ögonen. Vi återkommer så snart vi har mer information kring vad som orsakat dessa måttliga hudreaktioner och kring hur vi går vidare med studien”, säger Nanexas vd David Westberg.

Studien visar preliminärt att PharmaShell fungerar som förväntat då det gäller att skapa en fördelaktig farmakokinetisk profil, vilket är i linje med det som visats i de prekliniska studierna. Uppehållet har ingen påverkan på planeringen och förberedelsearbetet av Nanexas andra kliniska projekt, NEX-20, med lenalidomid vid multipelt myelom eller de partneraktiviteter som pågår. Arbetet med att välja ut nästa läkemedelskandidat för NEX-21 fortgår också enligt plan.