MEDIA

Nanexa presenterade hälsoekonomiska data på internationell kongress

14 november, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB presenterade idag data från en hälsoekonomisk studie på den internationella hälsoekonomiska kongressen ISPOR Europe 2023 i Köpenhamn, Danmark. Presentationen hade utsetts till en muntlig podium-presentation som hölls av Nanexas Medical Director, Bengt Gustavsson, och har titeln "Association between Adherence to Lenalidomide and Patient-Reported Outcomes in Patients with Multiple Myeloma: A Systematic Literature Review".

Författare till abstractet är Karthik Ramasamy, Marie von Lilienfeld-Toal, Christopher Maisel, Bengt Gustavsson, Kristine Bäck, Axel Glasmacher och Xavier Leleu.

"Nu är det tydligt för alla att vi har tagit ett första steg mot byggandet av en hälsoekonomisk fil för NEX-20 vid behandling av multipelt myelom", säger Nanexas VD David Westberg. "En så kallad "Systematic Literature Review" utgör ett av de första stegen i den avancerade processen att bygga en hälsoekonomisk bas för den prisansökan man måste gå in med till berörda myndigheter den dagen man får ett regulatoriskt godkännande av det nya läkemedlet. I korta drag visar vår studie att patienters följsamhet till sin läkemedelsbehandling mot multipelt myelom kan vara suboptimal. Dock behövs mer forskning på området eftersom de studier som hittills gjorts ofta visar stora variationer när man jämför dem med varandra."