MEDIA

Nanexa presenterar vid ISPOR Europe 2023

6 september, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att bolaget fått ett vetenskapligt abstract accepterat till den internationella hälsoekonomiska kongressen ISPOR Europe 2023, den 12:e-15:e November i Köpenhamn, Danmark. Abstractet har titeln “Association between Adherence to Lenalidomide and Patient-Reported Outcomes in Patients with Multiple Myeloma: A Systematic Literature Search” och har blivit accepterat som en muntlig podium-presentation.

”Det är mycket glädjande att vi fått detta abstract accepterat på en internationell hälsoekonomisk vetenskaplig kongress av den här digniteten”, säger Bengt Gustavsson, Director of Clinical Development and Medical Affairs på Nanexa. ”En så kallad Systematic Literature Review är alltid en av de grundstenar man bygger sin hälsoekonomiska strategi på. Denna strategi leder i sin tur fram till den prismodell man använder sig av vid kommande prisförhandlingar med betalare i olika länder. Våra data visar dels att följsamheten till läkemedelsbehandling mot multipelt myelom inte alltid är så god som förväntat, dels att mer forskning behövs inom just detta område och dels att det finns ett behov av en långtidsverkande produkt som NEX-20 som kan förbättra följsamheten av behandlingen.”