MEDIA

Nanexa publicerar årsredovisning för 2020

3 maj, 2021
- Regulatoriskt - Årsredovisning

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Vi tog under 2020 större steg mot att bli ett riktigt läkemedelsbolag än något år tidigare och står nu inför en mycket spännande framtid.”, säger David Westberg, vd på Nanexa.