MEDIA

Nanexa publicerar årsredovisning för 2021

20 april, 2022
- Regulatoriskt - Årsredovisning

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Under 2021 startade vi den första kliniska studien med en PharmaShell®-formulerad produkt, NEX-18, ett mycket stort steg för projektet och för Nanexa. Vi påbörjade även projekt nummer två, NEX-20, som visade mycket lovande pre-kliniska resultat. Under året genererade vi också positiva resultat i olika utvärderingsförsök med partnerbolag. Nanexa erhöll godkännande för grundpatentet avseende PharmaShell®-belagda läkemedel både i Kina, maj 2021, och i Sydkorea, juni 2021. Vi genomförde även en större finansiering under tredje kvartalet som säkerställer fortsatt framdrift och utveckling av bolaget.”, säger David Westberg, vd på Nanexa.