MEDIA

Nanexa publicerar årsredovisning för 2022

3 maj, 2023
- Regulatoriskt - Årsredovisning

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”2022 var ett år då vi tog stora steg mot kommersialisering av vårt PharmaShell® system. Vi slöt fyra nya utvärderingsavtal, inte minst ett med Novo Nordisk som även inkluderade en
4 MUSD betalning för en specifik exklusivitet under utvärderingsperioden. Vi har även gjort viktiga framsteg i våra egna utvecklingsprojekt där vi nu tagit in NEX-20 (enmånadsdepå
av lenalidomid) i klinisk fas – och vi har initierat ett nytt projekt med mycket stor potential inom typ-2 diabetes, NEX-22 (enmånadsdepå av liraglutid). I NEX-18 projektet har vi identifierat möjliga förbättringar av formuleringen för att eliminera hudpåverkan och fortsätta produktutvecklingen. I diskussion med vårt vetenskapliga råd identifierades även en möjlighet att påvisa en bättre effekt än originalprodukten Vidaza, en möjlighet baserad på vår långa frisättning som vi bedömer är värd att utvärdera.”, säger David Westberg, vd på Nanexa.