MEDIA

Nanexa publicerar årsredovisning för 2023

27 mars, 2024
- Regulatoriskt - Årsredovisning

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Ett år som tagit oss närmare kommersialisering och den expansiva typ 2-diabetes- och obesitasmarknaden.”

”Under 2023 har vi levererat i våra produktprojekt och i de projekt vi driver tillsammans med ett antal ledande läkemedelsbolag. Ett år där vi skapat ytterligare resultat från användningen av PharmaShell® som genererar intresse från läkemedelsbranschen. Mer kliniska data från den genomförda studien i NEX-20 projektet och en stor mängd data från olika prekliniska utvärderingar adderar viktiga pusselbitar. Detta bland annat för att studera vävnadspåverkan vid injektionsstället, vilket är mycket vanligt för injicerbara depåberedningar och framför allt vid administrering av höga doser. Vi har också träffat många av världens ledande läkemedelsföretag på konferenser som resulterat i ett stort intresse för Nanexa och PharmaShell som drug delivery-system. Dock ännu inget nytt avgörande avtal på plats under året. Därför har vi beslutat att verkligen fokusera på de aktiviteter och projekt som vi bedömer ligger närmast avtal som kan ge oss både större intäkter i närtid och betydande licensintäkter i framtiden”, säger David Westberg, vd på Nanexa.