MEDIA

Nanexa publicerar kvartalsrapport för första kvartalet 2016

17 maj, 2016
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Från och med idag, tisdagen den 17 maj 2016, finns Nanexas kvartalsrapport för första kvartalet tillgänglig på Bolagets hemsida samt även på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
?Telefon: 0709 -42 83 03?
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.