MEDIA

Nanexa publicerar studie om skaltätheten hos PharmaShell® i vetenskaplig tidskrift

29 juni, 2017
- Pressmeddelande

Nanexa har tillsammans med Dr Denny Mahlin vid Institutionen för farmaci, Uppsala universitet, utfört en studie. Studien syftade till att undersöka skaltätheten hos Nanexas drug delivery-system PharmaShell® . I studien bevisades det att PharmaShell®  hindrade fuktabsoption och dramatiskt förlängde långtidsstabiliteten hos amorf laktos, ett material som valdes till studien på grund av dess extrema känslighet mot fuktighet. 

Upptäckterna har publicerats i den vetenskaplig tidskriften International Journal of Pharmaceutics  och har titeln “Production and Characterization of Aluminium Oxide Nanoshells on Spray Dried Lactose”.
Publikationen kan hittas här:

https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2017.06.046

Tidigare har Dr Marjam Ott vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet, i samarbete med Nanexa undersökt biokompatibiliteten hos PharmaShell® . Studien visade att skalmaterialet är biokompatiblet.

Studien publicerades i november 2016 in the vetenskapliga tidskriften ACS Omega  och har titeln “Evaluation of Biocompatibility and Release of Reactive Oxygen Species of Aluminum Oxide-Coated Materials”.
Publikationen kan hittas här:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517317305549

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

”För att bygga trovärdighet och samla bevis på att PharmaShell®  är ett robust drug delivery-system är det viktigt för Nanexa att samarbeta med akademin. Vetenskapliga publikationer är också viktiga för att marknadsföra PharmaShell®  mot ”Big Pharma”, och vi kommer fortsätta publicera resultat from våra studier.”

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell®  – ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell®  har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.