MEDIA

Nanexa rapporterar preliminär finansiell nyckelinformation för perioden januari-september 2023

11 oktober, 2023
- Pressmeddelande

Som kommunicerat i pressmeddelande den 21 september 2023 beslutade styrelsen i Nanexa AB, till följd av den annonserade företrädesemissionen, att ändra datum för delårsrapport för perioden januari-september 2023 till den 20 november 2023. Med detta pressmeddelande rapporteras preliminär finansiell nyckelinformation för aktuell period.

Preliminär (oreviderad) finansiell nyckelinformation för rapportperioden 1 juli – 30 september 2023

 • Omsättningen uppgick till: 6 683 (1 531) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 488 (-11 927) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -6 694 (-12 045) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,11 (-0,24) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -17 790 (-21 297) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 20 569 (45 608) kSEK

Preliminär (oreviderad) finansiell nyckelinformation för rapportperioden 1 januari – 30 september 2023

 • Omsättningen uppgick till: 22 511 (2 040) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -25 258 (-40 112) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -25 247 (-40 639) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,42 (-0,80) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -60 613 (-60 052) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 20 569 (45 608) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.