MEDIA

Nanexa rekryterar chef för farmaceutisk utveckling

15 mars, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa meddelar idag att bolaget har rekryterat Jonas Fransson som chef för farmaceutisk utveckling som ett led i att förstärka organisationen. Jonas Fransson har lång och gedigen erfarenhet inom läkemedelsutveckling och kommer tillträda sin tjänst i Nanexa den 1 maj i år och kommer även att ingå i Nanexas ledningsgrupp.

”Det är med stor glädje som jag välkomnar Jonas till Nanexa. Jag har haft nöjet att arbeta med honom under en tid på Pharmacia Upjohn och vet att han kommer bidra till vår utveckling och verksamhet på ett mycket bra sätt. Vi kommer med honom i teamet öka vår kompetens och erfarenhet inom läkemedelsutveckling vilket kommer bidra både i det interna arbetet och i våra externa kontakter”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Jonas Fransson är disputerad apotekare från Uppsala Universitet och tar med sig stor kunskap och erfarenhet inom läkemedelsutveckling från sin långa karriär i branschen. Han kommer närmast från rollen som Director Biopharmaceutical Drug Product Development på SOBI, där han varit sedan 2006. Dessförinnan har Jonas Fransson innehaft ett antal ledande roller inom utvecklingsorganisationen i Pharmacia & Upjohn och Pfizer sedan 1998. Han är författare och medförfattare av ett antal vetenskapliga artiklar och står bakom ett antal patent inom området. Jonas är också en välrenommerad talare inom området drug development och har medverkat på flertalet internationella vetenskapliga konferenser.