MEDIA

Nanexa skriver avtal med läkemedelsföretag för utvärdering av PharmaShell®

17 december, 2018
- Regulatoriskt pressmeddelande

Ett svenskt noterat läkemedelsbolag påbörjar utvärdering av Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell® som en möjlig teknologi att använda i ett specifikt produktutvecklingsprojekt. Utvärderingen som regleras av ett ”Material Transfer and Feasibility study agreement” startar inom kort.

Utvärderingsarbetet inleds med en in vitro-studie som i ett andra steg planeras följas upp med en in vivo-studie . Arbetet kommer ligga till grund för förhandling om ett utökat kommersiellt avtal rörande PharmaShell®.

I det nu överenskomna samarbetet erhåller Nanexa överenskomna mindre betalningar vid signering, leverans av in vitro-resultat samt vid leverans av material till en in vivo-studie. Det svenska läkemedelsbolaget som Nanexa tecknat avtal med bekostar även den in vivo-studiesom planeras inom ramen för utvärderingen.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Det arbete vi systematiskt lagt ner på utveckling och marknadsföring av PharmaShell® börjar nu ge resutat. Denna gång är det ett svenskt läkemedelsbolag som valt att utvärdera PharmaShell® för ett specifikt produktutvecklingsprojekt. Det är givetvis oerhört glädjande och vi ser fram emot att arbeta med ytterligare ett företag som vill utvärdera vår teknologiplattform.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december, 2018.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.