MEDIA

Nanexa startar egen produktutveckling av cancerläkemedel för indikationer med stort medicinskt behov och växande marknadspotential

26 juni, 2018
- Pressmeddelande

Nanexas styrelse har fattat beslut om att starta produktutveckling för produkt baserad på Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®. Produktmöjligheterna är baserade både på kliniskt behov och marknadspotential, där en aktiv substans formulerad med PharmaShell® bedöms ge ett betydande mervärde jämfört med dagens formuleringar. Beslutet är baserat på det arbete som gjorts tillsammans med det vetenskapliga advisory board som tillsattes i början av året och ytterligare information från specialister inom respektive indikationsområde.

Indikationerna som Nanexa inriktar sig på är dels två former av leukemi benämda MDS och AML (Myelodysplastic Syndrome respektive Acute Myeloid Leukemia) samt bukhinnemetastaser från koloncancer och äggstockscancer (Colorectal/Ovarian Peritoneal Carcinomatosis). Dessa tillstånd bedöms kunna behandlas mer effektivt vid en långsam och kontrollerad frisättning av läkemedel, vilket PharmaShell®möjliggör. Förutom bättre effekt, vilket skulle kunna medföra längre överlevnad för patienterna, bedöms en PharmaShell®-baserad produkt även kunna reducera risken för biverkningar och förenkla behandlingsrutinen för både patienten och sjukvården vilket därmed ger möjlighet till minskade sjukvårdskostnader.

Nanexa startar nu en teknisk utvärdering av utvalda aktiva substanser för att under hösten påbörja den prekliniska utvecklingen av ett av projekten. Bolaget kommer parallellt att initiera dialog med potentiella licenspartners och berörda myndigheter vad gäller de prekliniska planerna och design av en första klinisk studie som planeras att genomföras tillsammans med en partner eller i egen regi. Innan planerna är avstämda med myndigheterna är det svårt att ange en exakt tidpunkt när en klinisk studie kan starta, men siktet är inriktat på att detta ska kunna ske under nästkommande år.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Under hösten 2017 berättade vi att bolaget avser att starta ett eget utvecklingsprojekt vilket jag redan då kommenterade som ett för företaget strategiskt viktigt beslut. Jag är nu mycket nöjd med beslutet om indikationer att fokusera detta arbete på. Produktprojektet ger både nya möjligheter till licensintäkter och det ger också värdefull information för utlicensiering av själva PharmaShell®-teknologin och dess möjligheter.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
 Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.