MEDIA

Nanexa startar klinisk studie för NEX-18

28 april, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget startat sin första kliniska studie med PharmaShell®, en fas I-studie i Nanexas produktprojekt NEX-18, vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Studien avser att visa att bolagets NEX-18-produkt, en långtidsverkande formulering av azacitidin (den aktiva substansen i läkemedlet Vidaza), ger önskad säkerhets- och farmakokinetisk profil. I studien kommer två doser av NEX-18 att studeras. Studien kommer att genomföras vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

”Studiestarten är en mycket stor milstolpe i Nanexas utveckling. Det är med stor entusiasm som vi nu ser att studien kommer igång. Vår bedömning är att studien avslutas under tredje kvartalet.”, säger David Westberg, vd på Nanexa.

NEX-18-produkten utvecklas för att förbättra behandlingen av MDS (Myelodysplastiskt syndrom), en form av hematologisk cancer som framförallt drabbar äldre personer. Det görs genom att utnyttja PharmaShell®-konceptets unika egenskaper för att skapa en depåberedning med styrd frisättning. Dagens behandling innebär att injektioner ges på sjukhus sju dagar i rad varje månad och målet med NEX-18-projektet är att förenkla behandlingen genom att endast behöva ge en injektion. Förutom att kraftigt förenkla för patienterna ser bolaget att NEX-18 kommer att ge betydande kostnadsbesparingar jämfört med dagens behandling.

”Med resultaten från denna studie avser vi att fortsätta den kliniska utvecklingen med en fas II-studie för att nå klinisk Proof of Concept. Därefter är målet att driva NEX-18 vidare mot kommersialisering, tillsammans med licenspartner eller i egen regi, beroende på vad som bedöms skapa mest värde för Nanexa.”, säger David Westberg.