MEDIA

Nanexa startar produktprojektet NEX-22 som adresserar en enorm marknad

15 september, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget beslutat att utveckla en långtidsverkandeformulering av liraglutid med PharmaShell®, för behandling av typ 2-diabetes. NEX-22 blir bolagets tredje egna produktutvecklingsprojekt.

”Efter en noggrann utvärdering av kliniska behov, marknadspotential och tekniska möjligheter med PharmaShell-systemet har vi nu beslutat att starta NEX-22, med målet att skapa en månadsdepå av peptiden liraglutid. Läkemedlet är en så kallad GLP-1-analog (Glukagonlik Peptid-1) och en viktig del av dagens behandlingsarsenal mot typ 2-diabetes, ett indikationsområde som utgör en gigantisk marknad”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Typ 2-diabetes (T2D) är en mycket utbredd sjukdom med omkring 50 miljoner människor diagnosticerade inom 7MM (de sju största marknaderna i västvärlden). Antalet patienter ökar stadigt (1) och T2D är en av de vanligaste livsstilssjukdomarna kopplad till osund kosthållning och för lite motion. Försäljningen av läkemedel mot typ 2-diabetes beräknas uppgå till 50 miljarder dollar år 2022, varav GLP-1-analoger står för ca. 15 miljarder dollar som förväntas växa med omkring 10 procent per år under perioden 2022-2029 (2).
Patienter som idag behandlas med liraglutid tar en daglig injektion. Med Nanexas unika PharmaShell-teknologi kan dessa doseringar komma att ersättas med endast en injektion per månad.

”Vi har under en tid haft rådgivande diskussioner med ett flertal mycket framstående internationella vetenskapliga experter och opinionsbildare inom diabetesområdet. På detta sätt har vi kunnat lägga en stabil grund för såväl den prekliniska som den kliniska utvecklingen av NEX-22. Vi vet vad vi vill och hur vi skall ta oss dit”, säger Göran Ando, ordförande för Nanexa.

Trots att utebliven behandling kan leda till allvarliga följdsjukdomar så visar studier att många typ 2-diabetiker inte tar sina läkemedel som förskrivet. I en studie (3) bland patienter med typ 2-diabetes, bedömdes cirka 50 procent inte följa ordinerad behandling.

”Det är patienter med låg efterlevnad av behandling som kommer att vara vår huvudsakliga målgrupp för NEX-22 projektet, men vi bedömer också att merparten av alla patienter kommer att se detta som en mycket attraktiv produkt. En långverkande depåformulering av liraglutid kommer att vara ett viktigt tillskott till dagens behandlingsalternativ som kan säkra bättre efterlevnad. Detta bidrar till en förbättrad behandlingseffekt och därigenom stora besparingar för vården och samhället, samt allra viktigast friskare patienter. Vi ser även att det finns stort intresse att utveckla långtidsverkande GLP-1-produkter hos de stora läkemedelsbolagen”, säger David Westberg. ”En möjlig indikationsbreddning till behandling av fetma skulle också kunna komma i framtiden.”

Arbetet med formulering av NEX-22 har påbörjats under 2022 och fortsätter med preklinisk utveckling under kommande kvartal med mål att starta klinisk studie under 2023.

En livesänd kommentar med anledning av lansering av NEX-22 hålls på Infront Direkt Studios kl 15:00 idag, där vd David Westberg och styrelseordförande Göran Ando svarar på frågor från reporter och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Sändningen kan ses på denna länk.

Referenser:
1. Global Data, 2020
2. Global Data, 2021
3. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2021:14