MEDIA

Nanexa tecknar avtal med europeiskt biotechbolag för utvärdering av PharmaShell®

28 januari, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har signerat ett utvärderingsavtal, ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement, med ett icke namngivet europeiskt biotechbolag. Företaget driver ett utvecklingsprojekt inom hjärt-/kärlområdet där PharmaShell® som drug delivery-system kan möjliggöra en injicerbar produkt som frisätter aktuellt läkemedel under 1-2 veckor.

”Det är mycket glädjande att detta företag, ett nytt partnerbolag för oss, ser möjligheterna med vår teknologi och nu startar en utvärdering av PharmaShell® för ett av sina utvecklingsprojekt. Vi ser fram emot att påbörja det praktiska arbetet inom kort och att vi inom en snar framtid kan generera resultat som kan ligga till grund för ett djupare och längre produktutvecklingsavtal”, säger Nanexas vd David Westberg.

Avtalet reglerar bland annat detaljer om vad som ska undersökas och klargörande om patenträttigheter samt en fastlagd mindre ersättning som tillfaller Nanexa för denna initiala utvärdering.