MEDIA

Nanexa tecknar ett ”Technology Evaluation Agreement” med ett globalt utrustningsföretag för teknikutvärdering och uppskalning av PharmaShell®- processen.

24 januari, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa har ingått ett samarbete med ett globalt utrustningsföretag för uppskalning och teknikutvärdering av PharmaShell® och för att utvärdera förutsättningarna för ett mer omfattande samarbete.

Företagen har tecknat ett "Technology Evaluation Agreement" som reglerar omfattningen av utvärderingen, ägandet av utvärderingsresultaten och beskriver också äganderätten till eventuella patentmöjligheter som kan uppstå. Varje part kommer att bära sina egna kostnader under utvärderingen, som förväntas starta i början av 2020.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Möjligheten att producera PharmaShell® i kommersiell skala är avgörande för utveckling och marknadsföring av nya läkemedel med vår teknik. Uppskalning är något vi redan har arbetat med i vår pilotanläggning, och om detta samarbete lyckas kommer det att påskynda processen avsevärt.

Utvärderingen kan också ge viktig information till företag vi redan arbetar med, liksom till nya läkemedelsföretag som vi har en dialog med om framtida samarbeten och produktutveckling. Jag ser många möjliga synergier med utrustningsföretaget och ser fram emot att komma igång med utvärderingen tillsammans med detta mycket kunniga team.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®

utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland

AstraZeneca.