MEDIA

Nanexa tecknar samarbetsavtal med Applied Materials, Inc.

17 december, 2020
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det ledande materialtekniklösningsföretaget Applied Materials, Inc. för att etablera en uppskalad GMP-klassificerad produktionsanläggning för ALD-belagda läkemedel hos Nanexa i Uppsala.

“Vi är mycket stolta över att arbeta med Applied Materials i detta viktiga steg i vår utveckling,” säger Nanexas vd, David Westberg. “Genom detta samarbete hoppas vi kunna bredda Nanexas affär inom läkemedelsområdet och förstärka vår förmåga att snabbt skala upp läkemedelsproduktionen för större kliniska studier i fas 2 och 3, såsom vårt eget projekt NEX-18, och på längre sikt etablera fullskalig industriell produktionskapacitet.”

Applied Materials är världsledande inom materialtekniklösningar som används för att producera praktiskt taget alla nya chip och avancerade skärmar världen över. Enligt detta samarbetsavtal kommer Applied Materials att tillhandahålla pilottillverknings- och teknikfunktioner vid Nanexas GMP-klassificerade anläggning i Uppsala.

Inom ramen för samarbetet kommer Nanexa att utveckla beläggningsteknik i syfte att skala upp processen för långverkande injicerbara läkemedel.

”Vi är förväntansfulla över den potential som ligger i att ta Applieds djupa expertis inom materialteknik och avancerad tillverkningsteknologi från halvledarindustrin för att lösa viktiga utmaningar inom det biovetenskapliga området,” säger Om Nalamasu, vd för Applied Ventures och CTO på Applied Materials. ”Vi är glada över att arbeta med Nanexa och tillämpa beläggningar i nanometerskala på aktiva farmaceutiska ingredienser för långverkande injicerbara läkemedel. Samarbetet adderar till våra växande intressen inom life science och vår förmåga att bygga samarbeten över industrigränserna så att innovationer från halvledarindustrin ska kunna bidra till framsteg för sjukvården.”