MEDIA

Nanexa tecknar samarbetsavtal med Europeiskt animal health företag.

1 augusti, 2018
- Pressmeddelande

Nanexa har tecknat ett samarbetsavtal med företaget ViroVet i Belgien för utvärdering av PharmaShell® tillsammans med en av deras nya läkemedelssubstanser för behandling av en virusrelaterad sjukdom i boskap.

ViroVet är ett bolag verksamt inom utveckling av nya effektiva behandlingar och vacciner för olika virussjukdomar i boskap. Samarbetet som nu startar syftar till att utvärdera Nanexas drug deliveryplattform PharmaShell® för att förbättra en av ViroVets nya substanser för behandling av en luftvägssjukdom hos nötkreatur orsakad av virus. Deras målsättning är att skapa en effektiv och långverkande läkemedelsprodukt som också minimerar djurhantering.

Den globala marknaden för animal helath värderas till 42.2 miljarder USD med en årlig tillväxt på 5,5%. Denna marknad inkluderar både boskap och sällskapsdjur där merparten (ca 2/3) är relaterat till boskapsdjur.*
Avtalet som nu tecknats är ett ettårigt samarbetsavtal där Nanexa belägger ViroVets läkemedelspartiklar och ViroVet utvärderar i dessa formuleringar i relevant djurmodell. Vardera part bär sina kostnader i detta initiala skede.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Jag är givetvis mycket nöjd med detta avtal som ger oss möjligheten att samarbeta i en expansiv marknad med ett mycket intressant företag. Det kan öppna ytterligare en intressant marknad, vid sidan av utlicensiering av PharmaShell® teknologin till läkemedelsföretag och utvecklingen av vårt eget produktprojekt.

En fördel med utveckling av läkemedel för djur är att utvecklingstiden är kortare än för läkemedel för humant bruk, vilket gör att försäljning av produkt till marknad kan ske tidigare.

*Grand View Research, June 2018.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.