MEDIA

Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag

29 november, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett av de största globala läkemedelbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av en monoklonal anitikropp.

Studien avser att skapa en långtidsverkande formulering av en av läkemedelsbolagets monoklonala antikroppar med hjälp av PharmaShell-systemet.

”Det är väldigt glädjande att addera detta projekt till vår portfölj av partnersamarbeten och att vi i här nyttjar vårt PharmaShell-system inom området monoklonala anitkroppar som vi bedömer har mycket stor potential. Det är naturligtvis också mycket glädjande att Nanexa nu inleder ett samarbete med detta stora läkemedelsföretag och vi ser fram emot att påbörja arbetet inom kort, med målet att generera resultat som kan ligga till grund för ett mer omfattande utvecklingsprogram”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Avtalet reglerar bland annat detaljer kring vad som ska undersökas, klargörande kring patenträttigheter och en fastställd ersättning till Nanexa för denna utvärdering.