MEDIA

Nanexa tecknar utvärderingsavtal med läkemedelsbolag specialiserat inom ögonområdet

21 oktober, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett läkemedelsbolag för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av ett specifikt läkemedel för intravitreal administrering.

Studien avser en specifik kommersiell läkemedelsprodukt i syfte att med hjälp av PharmaShell-systemet ta fram en långtidsverkande injicerbar produkt för intravitreal administrering.

”Det är väldigt intressant att vi i detta projekt nyttjar vårt PharmaShell-system för intravitreal administrering, där den höga andelen läkemedelsubstans (drug load) som vi kan åstadkomma är en verklig nyckelfördel. En lokal och riktad frisättning av den aktiva substansen i ögat kan innebära flera fördelar. Det är också mycket spännande för Nanexa att inleda ett samarbete med detta läkemedelsbolag inom ögonområdet och vi ser fram emot att påbörja arbetet inom kort, med målet att generera resultat som kan ligga till grund för ett mer omfattande utvecklingsprogram och långsiktigt licensavtal”, säger David Westberg, VD för Nanexa.

Avtalet reglerar bland annat detaljer kring vad som ska undersökas, klargörande kring patenträttigheter, samt en fastställd ersättning till Nanexa för denna utvärdering.