MEDIA

Nanexa tecknar ytterligare utvärderingsavtal

13 oktober, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har tecknat ytterligare ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med en av bolagets befintliga kunder, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin med en specifik biologisk läkemedelssubstans.

Nanexa har tidigare samarbetat med detta stora läkemedelsbolag kring PharmaShell-teknologin och dess möjligheter i kombination med olika läkemedelssubstanser. Detta är ytterligare ett steg i det samarbetet.

”Det är mycket spännande att fortsätta samarbetet som med detta avtal går in i en ny fas. Vi ser fram emot att påbörja det praktiska arbetet inom kort och att denna utvärdering kan generera resultat som kan ligga till grund för ett djupare och långsiktigt produktutvecklingsavtal”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Avtalet reglerar bland annat detaljer om vad som ska undersökas och klargörande om patenträttigheter samt en fastlagd mindre ersättning som tillfaller Nanexa för denna utvärdering.