MEDIA

Nanexa tidigarelägger publicering av kvartalsrapport för tredje kvartalet

8 november, 2017
- Regulatoriskt pressmeddelande
Nanexas styrelse har beslutat att tidigarelägga publicering av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017 från det tidigare kommunicerade datumet den 17 november till den 10 november.

På detta sätt görs rapporten tillgänglig under en större del av teckningstiden för den företrädesemission av units som företaget nu genomför.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se 
www.nanexa.com
Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.