MEDIA

Nanexa tillförs 22,3 MSEK från inlösen av teckningsoptioner

4 februari, 2019
- Regulatoriskt pressmeddelande

Efter fredagens samanräkning av antalet tecknade optioner TO1 står det klart att 97,5% av Nanexas teckningsoptioner lösts in till aktier. Det motsvarar 22,3 MSEK som nu tillförs Bolaget.
Resultatet kan komma att justeras något efter en final sammanräkning. Detta kommer kommuniceras i samband med att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Nanexas VD kommenterar:

Det är oerhört glädjande att så många valt att teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna TO1. Det ger oss en bra möjighet att vidareutveckla bolaget enligt de planer vi satt upp.

Denna information är sådan information som Nanexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari, 2019.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.