MEDIA

Nanexa tillkännager en andra investering från Applied Ventures

15 april, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") att Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC ("Applied Ventures"), riskkapitalgrenen av Applied Materials, Inc., genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja Nanexas fortsatta utveckling och expansion. Den 12 januari 2021 emitterade Nanexa 686 492 aktier, motsvarande ett investeringsbelopp på 1 MUSD, och 3 558 278 teckningsoptioner av serien 2020/2021 (”Teckningsoptionerna”) till Applied Ventures. Teckningsoptionerna ger rätten, men inte skyldigheten, för Applied Ventures att teckna upp till 3 558 278 aktier i Nanexa under två utnyttjandeperioder, 1-15 april 2021 och 1-15 december 2021. Applied Ventures beslutar om hur många Teckningsoptioner som ska utnyttjas under varje teckningsperiod. Teckningskursen ska vara lika med VWAP under de tio handelsdagarna omedelbart före respektive teckningsperiod, minus tio procent. Under den första teckningsperioden, 1-15 april 2021, har Applied Ventures tecknat 480 879 aktier till en teckningskurs om 8,95 SEK per aktie, motsvarande 4,3 MSEK eller cirka 0,5 MUSD.

Den volymvägda genomsnittskursen för den första utnyttjandeperioden, 1-15 april 2021, uppgår till 9,94 SEK och har mätts utifrån Nanexas aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden 18-31 mars 2021. Teckningskursen för Teckningsoptionerna under första utnyttjandeperioden uppgår till 8,95 SEK per aktie. För den första utnyttjandeperioden har Applied Ventures utnyttjat 480 879 Teckningsoptioner, motsvarande ett investeringsbelopp på 4,3 MSEK eller cirka 0,5 MUSD.

"Vi värdesätter högt vårt samarbete med Applied Materials och det fortsatta stödet från Applied Ventures genom denna andra investering", säger David Westberg, vd för Nanexa.

Aktiekapitalet kommer att öka med 62 236,01 SEK från 3 218 312,36 SEK till 3 280 548,37 med anledning av utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Antalet utestående aktier i Nanexa kommer att öka med 480 879 från 24 866 934 till 25 347 813. Utspädningen uppgår till cirka 1,9 procent.