MEDIA

Nanexa utser ny Chief Financial Officer

28 juni, 2024
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att Cecilia Danckwardt-Lillieström tillträder som Chief Financial Officer från och med 1 september 2024 då nuvarande CFO Björn Svanström valt att lämna bolaget.

Cecilia har lång erfarenhet från likande befattningar inom Life Science sektorn såväl som seniora roller inom redovisning och revision. Cecilia har i grunden en utbildning i ekonomi och business administration från Uppsala universitet.

”Jag välkomnar Cecilia till Nanexa och jag är övertygad om att hennes expertis kommer att bidra väsentligt till Nanexas utveckling och tillväxt”, säger David Westberg, vd för Nanexa. "Jag vill också tacka Björn Svanström för utmärkta insatser under tiden på Nanexa."