MEDIA

Nanexa väljer lenalidomid för produktprojektet NEX-20

13 januari, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har valt att utveckla en långtidsverkande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom. NEX-20 blir bolagets andra egna produktprojekt.

”Efter en noggrann utvärdering av kliniska behov, marknadspotential och tekniska möjligheter, har vi nu valt lenalidomid för NEX-20. Lenalidomid är en utmärkt substans eftersom den är och kommer att förbli ett viktigt läkemedel för behandling av multipelt myelom under många år framöver. Vi ser fram emot att påbörja den prekliniska utvecklingen av lenalidomid inom kort.”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Globalt står multipelt myelom för cirka en procent av alla cancerdiagnoser och cirka tio procent av alla diagnoser inom hematologisk cancer (blodcancer). Detta motsvarar cirka 60 000 nya fall av multipelt myelom varje år i US, UK och EU4. Försäljningen av läkemedel mot multipelt myelom beräknas uppgå till 22 miljarder dollar år 2027.[1]

Patienter som idag behandlas med Bristol Myers Squibb/Celgenes Revlimid (lenalidomid) får en dos dagligen i tre till fyra veckor under en 28-dagarscykel. Med Nanexas unika PharmaShell®-teknologi kan dessa doseringar komma att ersättas med endast en injektion per 28 dagar.

”Efterlevnaden av behandling med lenalidomid är idag förvånansvärt låg. I en studie[2] av patienter nyligen diagnostiserade med multipelt myelom, ansågs 38 procent inte följa ordinerad behandling, vilket på lång sikt kan leda till en försämrad prognos. Det är den patientgruppen som kommer att vara vår huvudsakliga målgrupp för NEX-20 projektet.”, säger David Westberg.

”En långverkande depåformulering av lenalidomid kan vara ett viktigt tillskott till dagens behandlingsalternativ, särskilt för patienter som får löpande behandling med stabila doser under relativt långa tidsperioder. Det kan öka efterlevnaden och så småningom bidra till en förbättrad behandlingseffekt för specifika patientgrupper. Detta projekt, tillsammans med NEX-18, gör det möjligt för Nanexa att skapa en värdefull portfölj inom hematologiska cancerformer ”, säger professor Dr. Axel Glasmacher, oberoende konsult.

Patentet för Revlimid går ut 2022 vilket kommer leda till ett minskat totalt försäljningsvärde av lenalidomid, men försäljningsvolymen kommer att kvarstå. Undersökningsföretaget Global Data uppskattar att marknaden för lenalidomid även efter patentutgång kommer vara betydande med en försäljning på 1,3 miljarder dollar, 2027 (US, UK och EU4) och en patientgrupp på ca 150 000 patienter.[1]

Nanexas första egna produktprojekt NEX-18 med substansen 5-azacytidin är också den inriktad på en hematologisk cancerform; myelodysplastiskt syndrom (MDS). Nanexa har nyligen fått godkännande från Läkemedelsverket för att starta en fas I-studie för NEX-18, som beräknas påbörjas under första kvartalet 2021.

”Den kunskap vi byggt upp inom bolaget inom formulering med PharmaShell® och hematologisk cancer är naturligtvis av stort värde när vi nu tar vårt andra projekt mot klinisk utveckling. Den närmaste tiden kommer att ägnas åt formulerings- och preklinisk utveckling. Vi hoppas kunna ta projektet in i klinisk utveckling under 2022.”, avslutar David Westberg.

[1] Global Data Multiple Myelom forecast, mars 2019 för USA, Japan, EU4, Storbritannien och Kina
[2] H Mian et-al Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia, september, 2019