MEDIA

Nanexa väljer substans för produktprojektet NEX-18

11 december, 2018
- Pressmeddelande

Nanexa har påbörjat den prekliniska utvecklingen av NEX-18 och har nu genomfört en teknisk utvärdering av 5-azacitidine i bolagets PharmaShell®-process. Utvärderingen visar tydligt att PharmaShell® belagd 5-azacitidine ger en långsammare upplösning av substansen vid in vitro-upplösningsförsök, vilket möjliggör att skapa en depåberedning av substansen som är målet för projektet.

5-azacitidine används idag för behandling av både myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloid leukemi (AML) och är den aktiva substansen i produkten Vidaza som marknadsförs av Celgene. Målet med NEX-18 är att utveckla en förbättrad produkt med förlängd frisättningsprofil som kan ersätta dagens behandling och som dessutom erhåller patentskydd då den formuleras tillsammans med Nanexas PharmaShell®-teknologi.

Dagens behandling består av upprepade behandlingscykler med sju dagliga injektioner av Vidaza följt av 21 dagar utan behandling, medan det är målet att en injektion av NEX-18 ska räcka för hela 28-dagarscykeln. Denna enstaka injektion kommer med hjälp av PharmaShell® kunna förlänga tiden som den aktiva substansen finns tillgänglig i blodomloppet och har genom detta potential att, förutom att förenkla behandlingen avsevärt, ge en mer effektiv cancerbehandling och samtidigt ge en möjlighet att reducera biverkningarna.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

”Även fast dessa resultat var väntade för oss är det glädjande att vi nu har erhållit de verifierande resultaten som krävdes för att kunna välja aktiv substans till NEX-18- projektet. 5-azacitidine är dessutom den substans som vi ser mest potential i.

Vi kommer nu gå vidare med optimering av processen och planering och genomförande av in vivo-försök med PharmaShell®-belagd 5-azacitidine. Vi bedömer att NEX-18-produkten har stora möjligheter; dels genom att förbättra en redan fungerade behandling och dels som basbehandling tillsammans med en del av de nya produkter som förväntas introduceras på marknaden.”

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.