MEDIA

Nanexas kliniska prövningsansökan för NEX-22 fas I-studie emottagen av EMA

20 december, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att den kliniska prövningsansökan för fas I-studien av NEX-22 i patienter med typ 2-diabetes har emottagits och validerats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

”EMA har nu gjort sin validering av ansökan som ett första steg och Nanexa är vidare i den process där vi förväntas besvara frågor på den dokumentation och de data som ligger till grund för ansökan. Vårt mål är att kunna starta fas I-studien baserat på ett godkännande under första kvartalet 2024, vilket vi verkligen ser fram emot”, säger David Westberg, vd för Nanexa.