MEDIA

Nanexas tecknar avtal med globalt läkemedelsföretag för utvärdering av PharmaShell®

10 september, 2019
- Pressmeddelande

Nanexa har idag signerat ett Material Transfer and Feasibility study Agreement med ett icke- namngivet globalt läkemedelsföretag. Företaget driver ett produktutvecklingsprojekt där målet är en injicerbar produkt som frisätter läkemedel under 4 -12 veckor. Syftet med det nu undertecknade avtalet är att företaget ska genomföra en initial utvärdering av PharmaShell® som drug delivery- system för denna produkt.

Avtalet reglerar bland annat detaljer om vad som ska undersökas och klargörande om patenträttigheter samt även en fastlagd mindre ersättning som tillfaller Nanexa för denna utvärdering.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Vi har under en tid diskuterat denna möjlighet med företaget och jag är nu väldigt nöjd med att vi skrivit på detta avtal och kan komma igång med det praktiska arbetet. Det är ett spännande projekt och jag ser fram emot den kommande utvärderingen.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.