MEDIA

Nanexas utvidgar samarbetet med globalt animal health-bolag

18 september, 2019
- Pressmeddelande

Det globala animal health-bolaget som startade utvärdering av PharmaShell® i början av året har nu beslutat sig för att förlänga och utvidga utvärderingen. Denna fortsättning regleras av samma avtal som tecknades med bolaget i december 2018. Utvärderingen syftar till att studera PharmaShell®-baserade depåberedningar med tre olika aktiva läkemedelssubstanser i laboratoriemiljö samt i djurstudier. Resultaten kommer ligga till grund för eventuellt fortsatt produktutveckling och ut-licensiering av PharmaShell®-teknologin.

Bolaget bekostar studierna i sin helhet. Nanexa erhåller en mindre ersättning för det arbete som genomförs.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Den initiala utvärderingen av PharmaShell® med bolagets aktiva substanser har fallit väl ut. Det är därför roligt att de nu vill gå vidare i sin utvärdering av vår drug delivery-plattform PharmaShell®. Dels med de två substanser vi redan arbetat med men också med tillägget av en helt ny substans. Med denna utökade utvärdering närmar vi oss möjligheten att gå in i ett mer omfattande samarbete.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.