MEDIA

Nya prekliniska resultat optimala för NEX-18 projektet

16 januari, 2019
- Pressmeddelande

Nanexa har i dagarna erhållit resultat från en preklinisk farmakokinetisk studie (en så kallad PK-studie) i råtta med sitt drug delivery-system PharmaShell®. Denna gång har PharmaShell-skalen designats för att ge en kortare frisättning, på runt en vecka, och samtidigt eliminera den initiala frisättningen (den så kallade ”bursten”) för att slippa en initial frisättningstopp av läkemedlet.

Resultaten från studien visar tydligt att den nya designen av PharmaShell® ger en optimal grund för NEX-18 projektet* där just en sådan frisättningsprofil eftersträvas.

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Vi har redan tidigare visat att vi kan skapa en formulering med begränsad initial frisättning. Att vi nu lyckats eliminera denna koncentrationstopp helt anser vi i Bolaget är helt unikt. Vi kan genom detta framsteg avsevärt begränsa biverkningar som beror på alltför höga koncentrationer av läkemedel i blodet. Att vi samtidigt lyckats skapa en en-veckas depåberedning visar på styrkan och flexibiliteten i PharmaShell®-plattformen. Vi har nu resultat som stödjer både korta och långa depåberedningar, vilket öppnar för flera användningsområden.

*NEX-18 projektet är det produktprojekt som Nanexa driver för att förbättra behandlingen inom leukemiindikationerna MDS/ AML.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.