MEDIA

Positiv utveckling i Nanexas patentintrångsärende

17 mars, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att en amerikansk domstol (United States District Court for the District of Delaware), i målet mellan Nanexa och Vitrivax, Inc, idag avslagit Vitrivax begäran om att avvisa Nanexas käromål avseende patentintrång. Domstolen har vidare avslagit Vitrivax yrkande om att skyldigheten att lämna ut information (s k discovery) ska upphöra. Nanexas yrkande om att discovery-processen ska tvingas fortsätta var också framgångsrik. Nanexa kommer fortsätta att aktivt skydda sina värdefulla immateriella rättigheter hänförliga till sitt drug delivery-system PharmaShell®.