MEDIA

Positiva resultat i djurstudie

8 mars, 2016
- Pressmeddelande

Nanexas drug delivery-system PharmaShell® har i bolagets första djurstudie visat sig väsentligt kunna påverka både halveringstid och maximal koncentration av läkemedel. Resultaten är viktiga i diskussioner med potentiella partners.

Nanexa har i egen regi genomfört sin första djurstudie i råtta för att undersöka funktionen hos drug delivery-systemet PharmaShell®. Denna studie har genomförts för att påvisa möjligheten att använda PharmaShell®som depåberedning, d.v.s. att förlänga tiden under vilken läkemedel frisätts i kroppen.

Resultaten visar tydligt att den så kallade halveringstiden påverkas. Från en halveringstid på 1,4 timmar för en beredning utan PharmaShell®till 52 timmar för en beredning med PharmaShell®i samma dos. Mätbara nivåer av läkemedlet kunde fortfarande påvisas i blodplasma efter 6 dygn för beredningen med PharmaShell®. Det ska jämföras med att icke detekterbara nivåer nåddes redan efter ett dygn för beredningen utan PharmaShell®.

En ytterligare effekt som studien påvisade var att den maximala koncentrationen i blodplasma kunde begränsas kraftigt; från 25 ng/ml till 6 ng/ml, vilket är positivt för en depåberedning eftersom det kan reducera risken för biverkningar.

Djurstudiens resultat visar tydligt på PharmaShells® effekter och breda användningsområde och är viktiga i diskussioner med potentiella partners.

Bolagets VD David Westberg kommenterar: ”Vi är förstås mycket glada över djurstudiens positiva resultat. Vi ser detta som ett viktigt steg i att dokumentera en bred användning av PharmaShell®som en kommande värdefull drug delivery-plattform för utveckling av morgondagens läkemedel.”

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
?Telefon: 0709 -42 83 03?
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.