MEDIA

Sista dag för handel med BTA

22 juni, 2016
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB (publ) har under maj 2016 genomfört en företrädesemission som inbringade 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 29 juni 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 1 juli 2016 och de nya aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer omkring den 5 juli 2016. Totalt emitteras 2 535 765 aktier i emissionen. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 7 609 054 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 984 774,10 kronor efter emission.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.se 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.